SƠ ĐỒ TƯ DUY HỌC VIÊN

Mức độ thành công được xác định không phải bởi những gì ta đã đạt được, mà bởi những trở ngại ta đã vượt qua. Đây có thể không phải là những bài làm quá suất xắc, nhưng nó là thành quả cho sự cố gắng vượt lên trên nỗi sợ hãi của bản thân các em.

SƠ ĐỒ TƯ DUY MÔN TOÁN