Lịch khai giảng tháng 12/2018 – GiBi Academy Vũng Tàu

HỌC THỬ

Mã lớp

DEMO-01 SĐTD trẻ em

Ngày học thử

08/12/2018

Lịch học

Thứ 7

Thời gian

15h00-16h30

Mã lớp

DEMO-02 SĐTD trẻ em

Ngày học thử

14/12/2018

Lịch học

Thứ 6

Thời gian

18h00-19h30

Mã lớp

DEMO-03 SĐTD trẻ em

Ngày học thử

19/12/2018

Lịch học

Thứ 4

Thời gian

18h00-19h30

Mã lớp

DEMO-04 SĐTD trẻ em

Ngày học thử

29/12/2018

Lịch học

Thứ 7

Thời gian

15h00-16h30

SƠ ĐỒ TƯ DUY CƠ BẢN (BASIC)

Mã lớp

MCB-14 SĐTD trẻ em

Ngày khai giảng

01/12/2018

Lịch học

Thứ 7, CN

Thời gian

17h00-18h30

Mã lớp

MCB-15 SĐTD trẻ em

Ngày khai giảng

21/12/2018

Lịch học

Thứ 2, 6

Thời gian

18h00-19h30

Học lịch sử nhanh

6 cách học Lịch sử nhanh "thần tốc"

/
Mỗi môn học có cách học khác nhau. Đối với môn…