Lịch khai giảng tháng 11/2018 – GiBi Academy Vũng Tàu

HỌC THỬ

Mã lớp

DEMO-01 SĐTD trẻ em

Ngày học thử

19/11/2018

Lịch học

Thứ 6

Thời gian

18h00-19h30

Mã lớp

DEMO-02 SĐTD trẻ em

Ngày học thử

24/11/2018

Lịch học

Thứ 7

Thời gian

15h00-16h30

SƠ ĐỒ TƯ DUY CƠ BẢN (BASIC)

Mã lớp

MCB-14 SĐTD trẻ em

Ngày khai giảng

09/11/2018

Lịch học

Thứ 4, 6

Thời gian

19h30-21h00

SƠ ĐỒ TƯ DUY TRUNG CẤP (INTERMEDIATE)

Mã lớp

MCI-06 SĐTD Trung Cấp

Ngày khai giảng

06/11/2018

Lịch học

Thứ 3, 5

Thời gian

18h00-19h30

Mã lớp

MCI-07 SĐTD Trung Cấp

Ngày khai giảng

23/11/2018

Lịch học

Thứ 2, 6

Thời gian

17h30-19h00

Mã lớp

MCI-08 SĐTD Trung Cấp

Ngày khai giảng

24/11/2018

Lịch học

Thứ 7, CN

Thời gian

10h00-11h30

SƠ ĐỒ TƯ DUY NÂNG CAO (ADVANCE)

Mã lớp

MCA-02 SĐTD Nâng cao

Ngày khai giảng

21/11/2018

Lịch học

Thứ 4, 6

Thời gian

17h30-19h00

Học lịch sử nhanh

6 cách học Lịch sử nhanh "thần tốc"

/
Mỗi môn học có cách học khác nhau. Đối với môn…