Lịch khai giảng tháng 03/2019 – GiBi Academy Vũng Tàu

HỌC THỬ

Mã lớp

DEMO-01 SĐTD trẻ em

Ngày học thử

07/03/2019

Lịch học

Thứ 5

Thời gian

18h00-19h30

Mã lớp

DEMO-02 SĐTD trẻ em

Ngày học thử

09/03/2019

Lịch học

Thứ 7

Thời gian

17h00-18h30

Mã lớp

DEMO-03 SĐTD trẻ em

Ngày học thử

30/03/2019

Lịch học

Thứ 7

Thời gian

15h00-16h30

SƠ ĐỒ TƯ DUY CƠ BẢN (BASIC)

Mã lớp

MCB-18 SĐTD trẻ em

Ngày khai giảng

14/03/2019

Lịch học

Thứ 5, 7

Thời gian

17h30-19h00

SƠ ĐỒ TƯ DUY TRUNG CẤP (INTERMEDIATE)

Mã lớp

MCI-09 SĐTD Trung Cấp

Ngày khai giảng

16/03/2019

Lịch học

Thứ 7, CN

Thời gian

17h00-18h30

HỌC THÔNG MINH

Mã lớp

SS6-01 Học Thông Minh lớp 6

Ngày khai giảng

06/03/2019

Lịch học

Thứ 4, 6

Thời gian

17h30-19h30

Học lịch sử nhanh

6 cách học Lịch sử nhanh "thần tốc"

/
Mỗi môn học có cách học khác nhau. Đối với môn…