Lịch khai giảng tháng 02/2019 – GiBi Academy Vũng Tàu

HỌC THỬ

Mã lớp

DEMO-01 SĐTD trẻ em

Ngày học thử

23/02/2019

Lịch học

Thứ 7

Thời gian

17h30-19h00

Mã lớp

DEMO-02 SĐTD trẻ em

Ngày học thử

27/02/2019

Lịch học

Thứ 4

Thời gian

18h00-19h30

SƠ ĐỒ TƯ DUY CƠ BẢN (BASIC)

Mã lớp

MCB-17 SĐTD trẻ em

Ngày khai giảng

24/02/2019

Lịch học

Thứ 7, CN

Thời gian

17h30-19h00

SƠ ĐỒ TƯ DUY NÂNG CAO (ADVANCE)

Mã lớp

MCA-03 SĐTD Nâng Cao

Ngày khai giảng

20/02/2019

Lịch học

Thứ 2, 4

Thời gian

18h00-19h30

HỌC THÔNG MINH

Mã lớp

SS4-01 Học Thông Minh Lớp 4

Ngày khai giảng

23/02/2019

Lịch học

Thứ 7, CN

Thời gian

15h00-17h00

Học lịch sử nhanh

6 cách học Lịch sử nhanh "thần tốc"

/
Mỗi môn học có cách học khác nhau. Đối với môn…