Lịch khai giảng tháng 01/2019 – GiBi Academy Vũng Tàu

HỌC THỬ

Mã lớp

DEMO-01 SĐTD trẻ em

Ngày học thử

05/01/2019

Lịch học

Thứ 7

Thời gian

14h30-16h00

Mã lớp

DEMO-02 SĐTD trẻ em

Ngày học thử

17/01/2019

Lịch học

Thứ 5

Thời gian

18h00-19h30

Mã lớp

DEMO-03 SĐTD trẻ em

Ngày học thử

24/01/2019

Lịch học

Thứ 5

Thời gian

18h00-19h30

SƠ ĐỒ TƯ DUY CƠ BẢN (BASIC)

Mã lớp

MCB-16 SĐTD trẻ em

Ngày khai giảng

12/01/2019

Lịch học

Thứ 7, CN

Thời gian

14h30-16h00