Học Sinh học bằng Sơ đồ Tư duy Mindmap

[HỌC CÙNG GIBI – SINH HỌC 6] Tổng hợp kiến thức CÁC LOẠI RỄ, CÁC MIỀN CỦA RỄ và BIẾN DẠNG CỦA RỄ bằng Sơ đồ Tư duy