SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG QUẢN LÝ CẢM XÚC

Cảm xúc có vai trò gì trong kinh doanh và tư duy không? Cảm xúc có vai trò gì trong việc lập Sơ đồ Tư duy không? Câu trả lời cho hai câu hỏi này là có.

Tương tự như bất kỳ khía cạnh nào trong hành vi hay ưu điểm nào trong tính cách con người, cảm xúc cũng giống như bàn tay. Bàn tay tốt hay xấu? Còn tùy vào cách sử dụng. Máy vi tính tốt hay xấu? Còn tùy vào cách sử dụng. Internet tốt hay xấu? Còn tùy vào cách sử dụng. Cảm xúc tốt hay xấu? Còn tùy vào cách sử dụng.

Vấn đề là trong kinh doanh, cảm xúc thường được sử dụng như một vũ khí, chiến thuật khống chế hay lý do để không làm việc gì đó, vì vậy mà các cảm xúc tiêu cực như hoảng sợ, kính trọng quá mức, giận dữ, e dè lan tràn khắp nơi. Thêm nữa, những kỹ thuật ghi chú thông thường có khuynh hướng làm tăng các cảm xúc tiêu cực trong cấu trúc của tư duy thay vì giảm bớt.

Ví dụ, trong những buổi họp brain storming, một nhân vật chủ chốt sẽ dẫn dắt những người khác liên tưởng, quá trình này sẽ bị những cảm xúc phía sau lấn át, khi sếp nói điều gì thì điều đó được mặc nhiên coi là đúng. Trong Sơ đồ Tư duy thì khác, thông tin được diễn đạt logic theo sự liên tưởng và các mối tương quan giữa các thông tin khác nhau. Điều này sẽ không liên quan nhiều đến cảm xúc, mà tính khách quan sẽ được đề cao.

Sơ đồ Tư duy giúp kích thích các ý tưởng phát triển, soi sáng vấn đề, khiến mọi việc trở nên rõ ràng. Sơ đồ Tư duy giúp việc kinh doanh, quản lý, lãnh đạo hiệu quả nhờ mang tính khách quan và kiểm soát được các cảm xúc ở phía sau.