Sơ đồ Tư duy trong cuộc sống

Sơ đồ tư duy chắc hẳn đã rất quen thuộc đối với mọi người, tuy nhiên có nhiều người vẫn không biết phải sử dụng sơ đồ tư duy vào những công việc cuộc sống như thế nào hiệu quả.

Sơ đồ Tư duy có thể giúp bạn áp dụng rất nhiều trong các hoạt động cuộc sống hàng ngày như: giới thiệu bản thân, nói về sở thích, tóm tắt thông tin về những người nổi tiếng, lập kế hoạch cho các bữa tiệc sinh nhật hay một kỳ nghỉ thú vị bên gia đình,…

Việc sử dụng Mindmap sẽ không tốn thời gian của bạn nhiều và nó còn giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn mỗi khi cần xem lại một bản tóm tắt hay đơn giản một kế hoạch nào đó giúp bạn nhanh chóng nắm bắt lại các hoạt động cần làm một cách tổng thể.