Sơ đồ Tư duy môn Sinh học

Sinh học cũng là một môn học tuyệt vời dành cho những bạn học sinh muốn tìm hiểu về thế giới xung quanh chúng ta. Nhưng Sơ đồ Tư duy có thể giúp gì để chúng ta luôn tràn đầy cảm hứng với môn học cũng rất nhiều lý thuyết này?

Phân tích cấu trúc đề thi Đại học qua các năm, đề thi Quốc gia 2016, 2017 vừa qua cho thấy số câu lý thuyết trong đề môn Sinh học chiếm phần không nhỏ: khoảng 55 – 65 %. Do vậy bên cạnh việc luyện giải bài tập, chúng ta nên dành thời gian ôn cả lý thuyết. Học lý thuyết vững là cơ sở để luyện giải bài tập, đặc biệt là những bài tập khó. Đồng thời, câu lý thuyết cũng “dễ ăn điểm” hơn nhiều so với những câu bài tập.

Việc sử dụng Sơ đồ Tư duy sẽ không tốn thời gian của bạn nhiều và nó còn giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn mỗi khi cần xem lại một bản tóm tắt hay đơn giản một kế hoạch nào đó giúp bạn nhanh chóng nắm bắt lại các hoạt động cần làm một cách tổng thể.