7 BƯỚC ĐỂ ĐỌC NHANH

Đọc là quy trình diễn ra đồng thời ở nhiều cấp độ và thường liên quan đến khía cạnh trực quan của quá trình học, nghĩa là những gì chúng ta thấy được. Muốn thu được kết quả khi đọc, bạn cần nắm được bảy cấp độ hiểu sau đây.

Nhận biết

Nhận biết kiến thức của bạn về hệ thống ký tự. Bước này diễn ra ngay trước khi thao tác đọc bắt đầu.

Hấp thu

Quy trình vật lý mà qua đó mắt tiếp nhận ánh sáng được phản chiếu từ chữ rồi truyền đến não qua thần kinh thị giác.

Hợp nhất bên trong

Sự liên kết toàn bộ các nội dung đã đọc với tất cả các thông tin khác, bao gồm từ, số liệu, khái niệm, sự kiện, hình ảnh.

Hợp nhất bên ngoài

Quy trình liên hệ toàn bộ kiến thức sẵn có của bạn với thông tin đang đọc, đồng thời nối kết chúng bằng việc phân tích, nhận xét, cảm thụ, chọn lọc và loại bỏ thông tin.

Ghi nhớ

Lưu trữ thông tin một cách cơ bản. Đa số người học đều trải nghiệm nỗi lo lắng khi ngồi làm bài thi mà không thể “truy xuất” được thông tin quan trọng mà họ đã từng lưu trữ trước đó.

Nhớ lại

Khả năng truy xuất thông tin cần thiết trong trí nhớ, đặc biệt vào lúc cần thiết.

Truyền đạt

Khả năng vận dụng thông tin tức thời hoặc lâu dài: thi viết luận, thi nói hay viết và các hình thức diễn giải sáng tạo khác.

Phương pháp học thông minh từ Anh Quốc

Bản quyền đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam

Sơ đồ tư duy

Công cụ ghi chép học tập hiệu quả trực tiếp từ Gs.Tony Buzan giúp cải thiện kết quả học, giảm áp lực.

Siêu trí nhớ

Phương pháp ghi nhớ khoa học của những kỉ lục gia thế giới. Ứng dụng trực tiếp vào học tập và cuộc sống.

Kỹ năng đọc nhanh

Tăng tốc độ đọc hiểu lên ít nhất 2 lần, tăng khả năng tập trung khi học và đọc sách.