CÁC “BÍ KÍP” ĐỂ ĐỌC NHANH

Bạn thấy chán ngắt khi đọc sách giáo khoa môn triết học hay tờ báo buổi sáng trên tay. Bạn có thể luyện đọc nhanh để hoàn thành việc này nhanh hơn nhiều. Đọc nhanh có thể làm bạn hiểu văn bản ít hơn nhưng nếu bạn luyện tập bạn sẽ vượt qua vấn đề này.

Không đọc thầm

Khi đọc văn bản, hầu hết mọi người đều “đọc thầm” hoặc chuyển động cổ họng vì tưởng tượng như đang nói những gì mình đọc. Việc này có thể giúp ghi nhớ nội dung đọc nhưng cũng là rào cản chính với việc tăng tốc độ đọc. Dưới đây là một số cách giúp giảm thiểu thói quen này:

  • Nhai kẹo gôm hoặc ậm ừ trong khi đọc. Bạn phải sử dụng cơ vào những việc này nên sẽ không đọc thầm nữa.
  • Nếu môi bạn chuyển động khi bạn đọc, hãy dùng ngón tay giữ nó lại.

Bao quát nội dung vừa đọc

Khi đọc, mắt bạn thường nhìn lại từ ngữ ở phía trước. Hầu như những lần liếc mắt ngắn ngủi đó không giúp bạn hiểu thêm nội dung. Bạn nên sử dụng phiếu mục lục để bao quát nội dung bạn vừa đọc, tuy nhiên không cho phép bản thân lạm dụng thói quen này.

  • Việc đọc “giật lùi” cũng xảy ra khi bạn không hiểu nội dung nào đó. Nếu mắt bạn nhìn lại một vài từ hoặc một vài dòng phía trước, đó là dấu hiệu chứng tỏ bạn cần giảm tốc độ đọc xuống.

Hiểu chuyển động của mắt

Khi đọc, mắt bạn chuyển động theo kiểu nhát gừng, dừng lại ở một số từ và bỏ qua một số từ. Bạn chỉ có thể đọc khi mắt dừng lại. Nếu bạn học cách dừng lại ít hơn ở mỗi dòng, bạn sẽ đọc nhanh hơn nhiều. Nhưng lưu ý – đã có nghiên cứu đưa ra giới hạn số lượng mà một người có thể đọc một lần khi đọc văn bản tiếng anh:

  • Bạn có thể đọc tám chữ cái ở bên phải tính từ điểm mắt dừng lại nhưng chỉ đọc được bốn chữ cái ở bên trái. Nghĩa là bạn chỉ đọc được khoảng hai hoặc ba từ một lúc.
  • Bạn thấy các chữ cái cách 9 – 15 khoảng trắng ở bên phải nhưng không thể đọc rõ ràng.
  • Những độc giả thông thường không đoán được nội dung của các dòng xung quanh vị trí họ đang đọc. Việc tự rèn cho bản thân kỹ năng đọc bỏ qua một số dòng nhưng vẫn hiểu nội dung của chúng rất khó.