Lịch khai giảng tháng 10/2018 – GiBi Academy Vũng Tàu

HỌC THỬ

Mã lớp

DEMO-01 SĐTD trẻ em

Ngày học thử

04/10/2018

Lịch học

Thứ 5

Thời gian

18h00-19h30

Mã lớp

DEMO-02 SĐTD trẻ em

Ngày học thử

17/10/2018

Lịch học

Thứ 4

Thời gian

19h30-21h00

Mã lớp

DEMO-03 SĐTD trẻ em

Ngày học thử

20/10/2018

Lịch học

Thứ 7

Thời gian

17h00-18h30

SƠ ĐỒ TƯ DUY CƠ BẢN (BASIC)

Mã lớp

MCB-13 SĐTD trẻ em

Ngày khai giảng

09/10/2018

Lịch học

Thứ 3,5

Thời gian

18h00-19h30

Mã lớp

MCB-14 SĐTD trẻ em

Ngày khai giảng

27/10/2018

Lịch học

Thứ 7, CN

Thời gian

17h00-18h30

Học lịch sử nhanh

6 cách học Lịch sử nhanh "thần tốc"

/
Mỗi môn học có cách học khác nhau. Đối với môn…