Lịch khai giảng tháng 9/2018 – GiBi Academy Vũng Tàu

Sơ đồ tư duy – cơ bản (Basic)

Mã lớp

MCB-11 SĐTD trẻ em

Ngày khai giảng

10/09/2018

Lịch học

Thứ 3,5

Thời gian

19h30-21h00

Mã lớp

MCB-11 SĐTD trẻ em

Ngày khai giảng

10/09/2018

Lịch học

Thứ 3,5

Thời gian

19h30-21h00

Sơ đồ tư duy – trung cấp (Intermediate)

Mã lớp

MCB-11

Ngày khai giảng

10/09/2018

Lịch học

Thứ 3,5

Thời gian

19h30-21h00

Mã lớp

MCB-11

Ngày khai giảng

10/09/2018

Lịch học

Thứ 3,5

Thời gian

19h30-21h00